Fundacja Praktyczna Edukacja

 

Idea Fundacji Praktyczna Edukacja

Założyliśmy FUNDACJĘ PRAKTYCZNA EDUKACJA w 2015 r. Ma ona na celu pomaganie ludziom w podejmowaniu najważniejszych decyzji życiowych związanych z działalnością gospodarczą i pracą. Jednym z zadań, które sobie założyliśmy, jest tworzenie równowagi w najważniejszych aspektach życiowych – np. jak zwiększyć swoją efektywność, czyli inaczej mówiąc, jak wykorzystać lepiej swoje możliwości/potencjał (chociażby po to, żeby mieć więcej czasu dla siebie i rodziny). Poza tym co zrobić, żeby firma lepiej funkcjonowała sama, niż sterowana przez nas „ręcznie”. Jesteśmy zalążkiem większego zespołu, który zaczyna przyciągać coraz więcej ludzi myślących podobnie.
Jeśli szukasz inspiracji do działania, jesteś przedsiębiorcą lub chcesz uczestniczyć spotkaniach z przedsiębiorcami to nasze działania dedykowane są właśnie Tobie. Promujemy założenie, że uczyć biznesu i przedsiębiorczego myślenia powinny osoby, które same zbudowały systemy zarabiające pieniądze. Promujemy wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu praktyczną edukację.
Kilka razy w roku organizujemy konferencje poświęcone konkretnemu tematowi ze świata biznesu. Jest on przedstawiony przez praktyka biznesu. Jeżeli chciałbyś zaczerpnąć wartościowej wiedzy to koniecznie obserwuj informacje na temat naszych spotkań konferencyjnych.
Działania Fundacji Praktyczna Edukacja
Naszym celem jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej służącej krzewieniu idei praktycznej edukacji głoszonej z ust praktyków danych dziedzin. Wspieramy instytucje oraz społeczności lokalne w działaniach na rzecz budowy przedsiębiorczej społeczności. Nasze programy budujemy na fundamencie lokalnej kultury przedsiębiorczości we współpracy z ludźmi prowadzącymi swoje firmy.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania :

  • Prowadzenie edukacji pozaszkolnej, szkoleń dla podnoszenia kwalifikacji, kursów, jak również upowszechnianie kształcenia ustawicznego,
  • Prowadzenie różnego rodzaju placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych, interwencyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • Współpracę z organami państwowymi i samorządowymi, instytucjami samorządu lokalnego,
  • Współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującymi się problematyką edukacji, wychowania i resocjalizacji,
  • Prowadzenie kampanii społecznych, w szczególności promujących postawę rozwoju człowieka przez pogłębianie wiedzy na temat różnych dziedzin życia,
  • Działalność wydawniczą.

 

Przykłady działań naszej fundacji

  1. Zorganizowane w ostatnim/aktualnym roku akademickim spotkania z przedsiębiorcami, którzy chcą i dzielą się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z ludźmi szukającymi czegoś i chcącymi zmienić swoje życie na lepsze.
  2. Właśnie zaczęliśmy organizować ciąg warsztatów oraz konsultacji indywidualnych związanych z powyższymi zagadnieniami. Będą to kameralne spotkania z praktykiem biznesu w konkretnej dziedzinie (relacje, klienci, kierowanie zespołem itp…)
  3. Następnym naszym krokiem jest założenie firmy, która zajmować się będzie tworzeniem najnowocześniejszych na świecie rozwiązań dla gospodarki polskiej i światowej.